MARINA YANNOPOULOS

Kuvataiteilija Marina Yannopoulos on elänyt kahden hyvin erilaisen kulttuurin välimaastossa. Tämän rikkauden taiteilija hyödyntää ja se näkyy hänen tuotannossaan. Eri maiden kultturierojen ja toisaalta sen samankaltaisuuksien ajattelu ruokkivat taiteilijan maalausprosessia. Taiteilija rakentaa ikään kuin pieniä arjen kohtauksia vietynä toiseen ulottuvuuteen ”twistillä”.

Taiteilijaa kiinnostavat” arkiset” asiat, joita ihmiset ja erityisesti naiset kohtaavat jokapäiväisessä elämässään. Maalausten taustalla ovat jokapäiväisten askareiden ja tapojen takana piilevät
yhteneväiset tai eriävät kulttuuriset perinteet ja johtoajatukset. Mitkä niistä toistuvat ja askaruttavat läpi ajan ja historian, nyt ja ennen.

Marina Yannopouloksen teoksissa on usein läsnä taidehistoria. Hänen teoksensa usein viittavat sen yleisiin normeihin, kuvastoon ja symboleihin. Historia toimii taiteilijan työskentelyn tukirunkona ja auttaa ymmärtämään ja käsittelemään tätä päivää. Samalla se muistuttaa taiteilijaa siitä,kuinka historian, niin kuin nykypäivänkin, voi käsittää niin monella eritavalla riippuen aina katsojasta ja ympäristöstä. Vuorostaan taidenäyttelyissä käyminen ja taidekentän virtausten seuraaminen, sekä maalusprosessissa fyysinen omilla käsillä tekeminen pitävät taiteilijan tässä ajassa kiinni ja sen hermoilla.
Marina Yannopoulos maalaa lähinnä öljyväreillä ja käsiteparit kuten ”vanha”ja ”uusi”, ”ruma” ja
”kaunis” ovat usein läsnä hänen maalauksissaan. Hän pitää taitoa ja tekniikkaa tärkeänä
osana kuvataiteellista prosessia kuin vastavuoroisesti myös irrottelua ja rohkeutta. Lähiaikoina hän on myös tuottanut yhä enemmän sekatekniikkatöitä. Ollakseen luova täytyy tuntea välineensä....


marinayannopoulos(at)gmail.com

facebook: Marina Yannopoulos

Pikku Afrodite

Pandoranlipas

Sukupuu

Aamun saraste

Pinkki uni

Athene

Valossa

Varjossa